Кабели

Необходимото количество за поддържане на всички статори, които са за вътрешно производство, както и самостоятелни продукции за външни поръчки, те също се развиват със самостоятелни продукции по външни поръчки.

Видове обработка:
- еднополюсни и многополюсни кабели;
- от etfe, fep, pvc и силикон;
- кримпнати, калайдисани, запълнени със смола, шприцване на пластмаса.

- Ново: шпринцива на пластмаса на кабел;

 

 

© 2019 IBG Motors All rights reserved!
Web Design & SEO by Zashev