Механична обработка

Първоначално механичната обработка е била планирана само за малка част от продукцията. С времето тя стана все по- последователна във вътрешното ни производство.

В момента обработваме следното:

- сглобяване на вал/ ротор и струговане на сглобеният детайл;

- струговане на всички алуминиеви капачки и поставяне на статори в тях;

- струговане на статорни тела ;

 

© 2019 IBG Motors All rights reserved!
Web Design & SEO by Zashev