Качество

Силата на всяка една организация зависи от качествата на колектива и техният начин на управление.

Още преди да стартира производството, основно значение беше отделено за обучението на служителите, а именно за да се постигат на солидни и трайни резултати. Преди въвеждането на дейността се извърши предпроизводствено обучение на работници в чужбина, бяха подсигурени квалифицирани ръководители от външно сходно производство. Контрол на качеството беше извършван на всеки етап от новия процес, който постепенно се нормализира с нарастването на опита и професионализма на екипа. Постоянни курсове за обучение като: специфични технически, чужди езици, софтуер, работа в екип и т.н. Благодарение на близкия Русенски университет, ние подкрепяме и помагаме за образованието на нашите служители, които изучават специалности свързани с дейността на фирмата.

От тази гледна точка получаването на сертификат ISO 9001 може да се разглежда като абсолютно потвърждение и официализация на съществуващата ни система.

 

© 2019 IBG Motors All rights reserved!
Web Design & SEO by Zashev