Солидарност

Освен, че търсим най- добрата работна среда в рамките на компанията за своите работници, всяка година носим малки подаръци за тези, които смятаме, че имат най- голяма нужда. Защото ако компанията е свързана с територията, тя не може да се скрие от нуждите си. И всеки малък пример за солидарност трябва да бъде оставен видим с надеждата, че може да бъде разпространен и преодолян.

 

 

За по- добро бъдеще за всички,
благодаря на ангажираните,
в частност на цнст мечта

 

© 2019 IBG Motors All rights reserved!
Web Design & SEO by Zashev